Voorbeeldbrief betalingsregeling

Voorbeeldbrief betalingsregeling
Een brief om tot een betalingsregeling te komen schrijft u wanneer u een deel van u schulden kunt betalen. In de brief stelt u dan een betalingsregeling voor aan uw schuldeisers. De schuldeisers kunnen met het voorstel akkoord gaan indien deze op een redelijke wijze tot stand is gekomen. Om u te helpen bij het schrijven van u brief met verzoek om een betalingsregeling hebben wij een betalingsregeling voorbeeldbrief voor u opgesteld. Deze brief kunt u gebruiken en aanpassen naar eigen inzicht. De voorbeeldbrief is te vinden onderaan deze pagina.

Hoe tot een betalingsregeling te komen

Er zijn veel verschillende redenen waarom mensen hun schulden niet binnen de gestelde termijn kunnen aflossen. Voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar is het dan interessant om een betalingsregeling te treffen, mits deze voor beide partijen eerlijk is. Bij het schrijven van een betalingsrelingsvoorstel is het van belang dat u nauwkeurig te werk gaat. Hoe netter de brief hoe netter u overkomt op de schuldeiser en hoe betrouwbaarder het voorstel is. Om u te helpen bij het schrijven van u brief hebben we de onderstaande tips voor u geformuleerd:

  • Zorg voor een nette formele brief, die aan de gestelde criteria van onze formele brief opmaak pagina voldoet;
  • Noem precieze data;
  • Geef een geloofwaardige reden;
  • Maak een overzichtelijk voorstel, waarin u realistische zaken schetst;
  • Vraag om een reactie binnen de gestelde betalingstermijn;
  • Verzend de brief aangetekend.

Gemeentelijke kredietbank
In sommige gevallen kunt u bij de gemeentelijke kredietbank geld lenen om bij uw schuldeisers toch in één keer uw schulden te voldoen. Vervolgens bent u geld aan de gemeentelijke kredietbank verschuldigd en wordt er over het bedrag rente geheven.

Voorbeeldbrief betalingsregeling

Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Betalingsvoorstel
[Woonplaats, datum]

Op [datum] heb ik van u een eerste betalingsherinnering ontvangen. Het referentienummer van deze brief is [referentienummer]. Aan de door u gestelde betalingstermijn van [datum] kan ik helaas niet voldoen. De reden hiervoor is alsvolgt:

[Geef een geloofwaardige reden waarom u niet kunt betalen]

Om toch tot een betaling te kunnen komen zou ik daarom graag met u een betalingsregeling treffen. Mijn voorstel is om [bedragen] in [termijnen] naar u over te maken. Met deze betalingsregeling zal het gehele verschuldigde bedrag voldoen zijn per [datum].

Ik verzoek u vriendelijk om binnen de door u gestelde betalingstermijn van [datum] te reageren.
Hoogachtend,

[naam]

Voorbeeldbrief betalingsregeling in termijnen
Betalen in termijnen