Voorbeeldbrief klacht

Voorbeeldbrief klacht
Een klachtenbrief schrijft u wanneer u ergens uw beklag over wilt doen. Dit kan een brief naar de gemeente zijn over de werkwijze of over uw buren of bijvoorbeeld naar TNT over verkeerd of te laat bezorgde post. In de brief geeft u aan wat uw klacht is en indien u iets terug verwacht wat uw wensen zijn. De voorbeeldbrief klacht is onderaan deze pagina te vinden.

Formulering klacht

Om uw klacht zo goed mogelijk te beschrijven is het belangrijk nauwkeurig te werk te gaan, zodat de partij waarbij u de klacht indient de situatie kan herkennen en begrijpen. We hebben de volgende tips voor u geformuleerd, om u te helpen met de klachtenbrief te schrijven:

  • Probeer uw klacht helder en het liefst zonder hevige emoties te beschrijven;
  • Verwijs naar duidelijke gebeurtenissen en noem indien mogelijk ook de plaats en datum;
  • Schrijf beknopt en concreet wat uw beeld is van het conflict, probeer niet te veel uit te wijdden;
  • Beschrijf helder wat u van de tegenpartij verlangt.

Voorbeeldbrief klacht

Afzender
[Naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
[E-mail]

Aan
[Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Betreft: Klacht

[Woonplaats, datum]

Op [datum] vernam ik dat u begonnen bent aan de bouw van een schutting. Ik heb een klacht tegen het bouwen van deze schutting. Mijn klacht is dat de schutting volgens de kaarten die verstrekt zijn door het Kadaster op mijn grondgebied staat. Ik ga ervoor alsnog vanuit dat hierbij geen opzet in het spel is.
Mocht u de kaarten van het kadaster willen zien, dan nodig ik u uit om de kaarten op afspraak te komen inzien. Ik ben bereikbaar op [telefoonnummer].

Ik verwacht dat u in de tussentijd de bouw van de schutting staakt en na overleg de schutting verplaatst naar uw eigen grond of afbreekt en de grond herstelt naar de staat welke deze had voor de start van de bouw.

Mocht ik voor [datum] niets van u vernomen hebben en u gaat verder met de bouw van de schutting, dan zal ik nadere stappen ondernemen.

Hoogachtend,

[naam]