Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen


Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen raam
Een brief om een andere partij aansprakelijk te stellen wordt verstuurd wanneer en andere partij aan u schade berokkend heeft. Met de brief stelt u de andere partij op de hoogte en probeert u de schade op hen te verhalen. Gaat u zelf een andere partij aansprakelijk stellen dan raden we u aan gebruik te maken van voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onderaan deze pagina. Verder hebben we een aantal tips voor u opgesteld.

Aansprakelijkheid

Wanneer de buurjongen per ongeluk een bal tegen uw auto schopt of heeft iemand uw mooie hekwerk omver gereden, dan kunt u deze partijen aansprakelijk stellen. Om ervoor te zorgen dat de veroorzaker van de schade ook opdraait begint u met het schrijven van een brief. U stelt de andere partij schriftelijk op de hoogte van de toegebrachte schade.

Waar op te letten

Bij het maken van de brief is het belangrijk nauwkeurig te werk te gaan.

Allereerst, bent u verzekerd voor de toegedane schade, licht dan uw verzekeringsmaatschappij in. Vaak zullen zij de zaak voor u afhandelen en hebben zij liever niet dat u zelf door het proces heen handelt.

In het geval dat u het zelf moet afhandelen is belangrijk precies vast te leggen:

Wanneer het voorval heeft plaats gevonden;
Wat er precies gebeurt is;
Wie de betrokken personen zijn;
Wat de oorzaak van de schade is;
Namen en telefoonnummers van de getuigen;
Indien van toepassinge het schaderapport van de politie;

TIP: We raden u ten sterkste aan om de brief aangetekend te versturen.

Voorbeeldbrief aansprakelijk stellen

(Naam van de gedupeerde)
(Adres van de gedupeerde)
(Postcode woonplaats van de gedupeerde)

(Naam van de tegenpartij)
(Adres van de tegenpartij)
(Postcode woonplaats van de tegenpartij)

Betreft: Aansprakelijk stellen schade

(Datum, woonplaats)

Geachte heer/mevrouw,

Ten gevolge van het schadeveroorzakend voorval van (datum) stuur ik u deze brief.

Op (datum) heeft u een onrechtmatige daad gepleegd waardoor ik direct schade heb geleden. De omvang van de schade staat op dit moment nog niet vast. (als het wel vast staat, kunt u de schade bedragen noemen) Ik bied u en/of uw verzekeraar de mogelijkheid om de schade door een expert te laten vaststellen. Mocht u of uw verzekeraar van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dan kunt u hiervoor telefonisch met mij een afspraak maken via (nummer).

Wanneer ik binnen tien dagen na datum briefhoofdniets van u of uw verzekeraar vernomen heb, ga ik ervan uit dat u zelf de schade zal vergoeden. De vervolgcorrespondentie zal dan aan u gezonden worden.

Om er zeker van te zijn dat deze aansprakelijkheidsstelling u bereikt verstuur ik deze brief per aangetekende post.

Hoogachtend,

(Handtekening)

(Naam gedupeerde)

Voorbeeldbrief aansprakelijkheidsstelling raam