Engelse voorbeeldbrief

Het schrijven van een Engelse brief verschilt in weze niet veel van het schrijven van een brief in uw eigen taal. De opmaak is hetzelfde en ook de plaatsing van de verschillende onderdelen. Om u hier een goed beeld van te geven hebben we voor u een Engelse voorbeeldbrief opgesteld. Met deze voorbeeldbrief kunt u uw eigen Engelse brief optimaliseren en bent u er zeker van dat de brief aankomt en op de juiste manier gelezen wordt. De voorbeeldbrief is gratis te gebruik en mag naar eigen inzicht worden aangepast.

Indeling Engelse brief

De indeling van een engelse brief is hetzelfde, maar vaak is het lastig om de waarde en toon van bepaalde begroetingen in te schatten. Dit komt omdat het niet onze eigen taal is en we daardoor niet gewend zijn deze woorden te lezen en te horen. De indeling van een Engelse brief ziet er zo uit:

  1. Bovenaan de brief schrijft u uw naam en adres, bij het versturen van post naar het buitenland vult u de adresgegevens aan met het land.
  2. Daaronder schrijft u de naam en het adres van de ontvanger, hierbij geldt ook dat u het land moet toevoegen wanneer u de brief naar het buitenland stuurt.
  3. Vervolgens schrijft u in één regel de datum en de plaats waar de brief geschreven is. Deze regel wordt aan de rechterkant uitgelijnd of geschreven.
  4. Nu komt een voor veel mensen lastig onderdeel, hoe spreek je de ontvanger van de brief aan? Het meest gebruikte en voorkomende is wel “Dear”. Dit kan zowel gebruikt en gelezen worden als “geachte” en “beste”, maar kan ook de betekenis “lieve” hebben. Als het onduidelijk is aan wie je de brief schrijft dan schrijft u “Dear Sir or Madam”, vergelijkbaar met het Nederlandse “Beste meneer/mevrouw”.
  5. Na de begroeting volgt net als in andere brieven de inleiding, het middenstuk en het slot. Dit zorgt voor een goede opbouw in de brief.
  6. Ten slotte komen we bij de afsluiting van de brief. Bij een formele brief wordt deze eigenlijk altijd afgesloten met “Yours faithfully”, yours faithfully gaat hand in hand met “Dear mister/madam”. Een andere afsluiting die u kunt gebruiken is “Yours sincerely”, deze vorm wordt gehanteerd wanneer de afzender de ontvanger bij naam kent. Andere vormen zijn “Kind regards”, “With love”, “Lots of love” en “Take care”. Onder de afsluiting kunt u uw handtekening en naam plaatsen.

Engelse voorbeeldbrief

Peter Janssen
Dorpstraat 15
4123 AB Utrecht
The Netherlands

Peter Janssen
Calle del pueblo 15
4123 AB Girona
Spain

December 30, 2011

Dear Mister Janssen,

I am writing this voorbeeldbrief to you, because I need a example to explain the way a English letter is written. Further explanation of this matter will follow in the second part of this letter.

As you might know writing a English letter doesn’t come easy to everyone, because they are not used to writing a letter in this language. However, everything that is difficult at first can be improved and made easy. There for I created a website on which I help the visitors by giving tips and examples.

I hope you don’t mind me sending you this letter and adding it on the website. I hope to hear from you soon!

Yours sincerely,

[Handtekening]
Peter Janssen