Voorbeeldbrief arbeidscontract beëindigen

Een voorbeeldbrief opzeggen arbeidscontract vind u onderaan de pagina. Deze degelijke en formele brief is ideaal voor het beëindigen van uw arbeidscontract en u kunt deze geheel toespitsen op uw werksituatie.

Arbeidsovereenkomst-opzeggen

Arbeidscontract en arbeidsovereenkomst

In principe betekenen arbeidscontract en arbeidsovereenkomst wat anders, maar in de praktijk betekend dit hetzelfde. Op deze pagina gebruiken we dan ook de termen door elkaar.

Een arbeidscontract is een overeenkomst door twee partijen, waaraan rechten en plichten zijn verbonden. De werknemer levert een prestatie en de werkgever heeft hier recht op. Natuurlijk worden bij een arbeidsovereenkomst eisen aan beide partijen gesteld. Over het algemeen wordt het contract middels een brief naar u gecommuniceerd.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Zowel de werkgever als de werknemer moeten in de gaten houden dat het opzeggen van het arbeidscontract tegen het einde van de maand moet worden ingediend. De opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst begint te lopen op het moment dat de eerste dag van de volgende maand aanbreekt. Bij contracten van onbepaalde tijd wordt uitgegaan van een opzegtermijn van 1 maand.

Voor de werkgever is dit echter anders geregeld. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst pas beëindigen na het volgen van een uitgebreide ontslagprocedure. Verder is het zo dat de opzegtermijn voor werknemers groter is. Hoe langer de werknemer in dienst is geweest, hoe langer de opzegtermijn.

De opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst wordt voor de werkgever iedere vijf jaar langer. Zo is de opzegtermijn bij een arbeidscontract dat korter dan vijf jaar heeft geduurd maar één maand. Vijf jaar later is de opzegtermijn twee maanden. Wanneer het om een arbeidsovereenkomst gaat die tien tot vijftien jaar geduurd heeft is de opzegtermijn drie maanden en bij een overeenkomst van vijftien jaar of langer is de termijn 4 maanden.

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet verbreken wanneer de werknemer ziek of zwanger is.

Voorbeeldbrief opzeggen contract/arbeidsovereenkomst

Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst of arbeidscontract

Geachte heer, Geachte mevrouw [Naam],

Middels deze brief deel ik u mede dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [Bedrijfsnaam] wil beëindigen, omdat ik [Reden, voorbeelden: Ik naar het buitenland verhuis, Een andere baan hebt gevonden, De interne beleidswijzigingen mij tegen staan, etc.]
Mijn baan zeg ik met inachtneming van de [afgesproken] opzegtermijn van [Meestal één] maan(en) op. Daarmee treed ik per [Datum] uit dienst.

U kunt ervan opaan dat ik alle lopende zaken voorafgaand aan mijn vertrek afhandel en draag mijn functietaken aan [collega’s/eventuele vervanger] over. [Hier kunt u eventueel wat aardigs vertellen over uw collega’s of bedanken voor de goede samenwerking]

Ik heb altijd prettig met mijn collega’s samengewerkt en wens [Bedrijfsnaam] veel succes in de toekomst.

Graag ontvang ik binnen 10 werkdagen een bevestiging van ontvangst met daarin alle afsluitende informatie gekoppeld aan het beëindigen van mijn arbeidsovereenkomst.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Handtekening]


Arbeidscontract-opzeggen