Voorbeeldbrief opzeggen huurcontract

Het opzeggen van een huur contract moet via een aangetekende brief geschieden. Het opstellen van een dergelijke brief is erg tijdrovend, daarom hebben wij voor u een aantal voorbeelden gemaakt. De voorbeeldbrief voor het opzeggen van een huurcontract vind je onderaan de pagina.

Voorbeeldbrief-opzeggen-huurcontract

Opzeggen huurcontract

Uw eerste vraag is natuurlijk, hoe zeg ik mijn huurcontract op? Het opzeggen van een huurcontract voor uw woning of kamer zegt u op middels een aangetekende brief.

Bij alle huurcontracten is sprake van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn van de huur. Over het algemeen geschiedt deze betaling maandelijks en is de opzegtermijn dan ook een maand. In principe kunt u uw huurcontract ten alle tijden (eerste van de maand) opzeggen, tenzij u nog in het eerste jaar zit. De meeste contracten worden immers voor een jaar afgesloten, dit komt er op neer dat u pas kunt opzeggen na het eerste jaar. Voor de verhuurder is de opzegtermijn weer anders, dat is een stuk ingewikkelder en daar wordt in deze tekst niet op in gegaan.

Voorbeeldbrief opzeggen huurcontract

Betreft: Opzegging huurcontract

Geachte heer, Geachte mevrouw [Naam]

Middels deze brief zegt ondergetekende, [Naam] met ingang van [datum] de huur op van de woning op het volgende adres:

[ADRES]

Na opzegging is ondergetekende op [ADRES] te bereiken.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van de opzegging van de huurovereenkomst per post op bovengenoemd adres.

Ik verwacht u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Handtekening]