Voorbeeldbrief contract

U kunt ons gratis voorbeeldbrief contract gebruiken die u onderaan deze pagina kunt vinden. Dit is een degelijk en formeel contract dat u geheel kunt toespitsen op uw situatie.

Een contract is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen, waaraan rechten en plichten verbonden zijn. Een partij levert een prestatie en de ontvangende partij heeft hier recht op. Een contract wordt over het algemeen middels een brief opgeleverd, hoewel een mondelinge overeenkomst ook bindend is. Echter het bestaan en de inhoud hiervan is moeilijk te bewijzen.

Wat moet er in een contract

Het belangrijkste onderdeel in een contract is wie welke prestatie levert en welke prijs hiertegen over staat. Je kunt dit vergelijken met het kopen van een televisiescherm, de belangrijkste aspecten zijn “wat krijg ik?” en “hoeveel kost dat?”. Zaken zoals levertermijn en garantie zijn vaak minder belangrijk, maar niet onbelangrijk. In een contract worden dan ook vaak de volgende bepalingen opgenomen:
 • Hoe lang het contract loopt;
 • Wat de opzegtermijn is;
 • Wat zijn de gevolgen wanneer de verplichtingen in het contract niet nagekomen worden;
 • Wanneer het product geleverd moet worden;
 • De betalings- en incassotermijn;
 • Garantie;

In het geval van een arbeidsovereenkomst:
 • Salaris;
 • Proeftijd;
 • Vakantietoeslag;
 • Vakantiedagen;
 • Werktijden en locatie;
 • Pensioen;

Voorbeeldbrief contract

Voorbeeldbrief contract

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres


Naam werkgever
Adres/postbus
Postcode + Plaats
[Plaats], [Datum]

Betreft: Voorbeeldbrief


Geachte heer/mevrouw,

In ons gesprek op [Datum]heb ik u reeds geïnformeerd over het feit dat ik [Naam bedrijf] wil verlaten. Dit om mijn afstudeerstage te starten en daarmee mijn studie af te ronden. Bij deze wil ik dan ook mijn ontslag officieel aankondigen en contract beëindigen. In acht genomen de wettelijke verplichtingen zou ik [Naam bedrijf] willen verlaten op [Datum].

De lopende zaken zal ik voor mijn vertrek zo goed mogelijk trachten af te handelen, zodat de overgang voor iedereen vlot kan verlopen. Ik waardeer de ervaring die ik in het bedrijf heb opgedaan en ik bewaar prettige herinneringen aan de samenwerking met u en mijn collega's. Ik wens u en het bedrijf veel succes.

Hoogachtend,

[Handtekening]
[Naam persoon contract]