Voorbeeldbrief opzeggen abonnement

U kunt onze gratis voorbeeldbrief opzeggen abonnement gebruiken die onderaan deze pagina te vinden is. Met deze voorbeeldbrief kunt u eenvoudig uw abonnement bij bijvoorbeeld een sportschool of tijdschrift opzeggen.

Abonnement

Binnen Nederland zijn er ontzettend veel abonnementen die u kunt afsluiten, zoals van de krant, tijdschrift, openbaar vervoer, telefoon, sportschool, etc. Het afsluiten hiervan gaat meestal redelijk eenvoudig en komt voort uit een wens. Lastiger is echter om weer van het abonnement af te komen. Vaak vergeten we dat het abonnement nog loopt of herinneren we het wanneer we er niets of niets meer aan kunnen doen.

Om het nog eens erger te maken hanteren bedrijven vaak een erg lange opzegtermijn. Deze opzegtermijn bestaat vaak uit enkele maanden en zorgt ervoor dat honderden mensen in Nederland vastzitten aan iets waar ze eigenlijk allang vanaf wilden. Om het voor u makkelijker te maken hebben we een aantal voorbeeldbrieven en een aantal tips opgesteld.

Tips

Handige tips om ervoor te zorgen dat je abonnement niet onnodig doorloopt:
  • Noteer de datum waarop de opzegtermijn verstrijkt, zodat je er tijdig op kunt anticiperen;
  • Lees het contract goed door en kijk naar de bijzondere omstandigheden waarbij je een contract sneller kunt ontbinden, zoals verhuizen naar het buitenland of bijvoorbeeld tariefverhoging;
  • Voor de meeste abonnementen wordt van de ontvangende partij verwacht dat zij schriftelijk het contract ontbinden, maak daarbij gebruik van onze voorbeeldbrief onderaan de pagina.


Voorbeeldbrief opzeggen abonnement

Voorbeeldbrief opzeggen abonnement 1

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres

Naam bedrijf
Adres/postbus
Postcode + Plaats

Plaats
Datum

Betreft: opzeggen abonnement

Geachte heer, geachte mevrouw,

Middels deze brief maak ik u kenbaar dat ik mijn abonnement op [Naam product/dienst] wil opzeggen met ingang van [Datum afloop contract] waarmee ik de opzegtermijn van [Aantal weken/maanden] in acht neem.

Gelieve binnen een week na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzeggen per post naar bovenstaand adres te sturen.

Met vriendelijk groet,
[Handtekening]
[Naam]

Voorbeeldbrief opzeggen abonnement 2

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres

Naam bedrijf
Adres/postbus
Postcode + Plaats

Plaats
Datum

Betreft: Voorbeeldbrief abonnement

Geachte heer, geachte mevrouw,

Met deze brief zeg ik mijn [Soort] abonnement per direct([Datum]) op. Kunt u deze opzeggingsdatum niet accepteren, omdat deze in strijd is met de overeenkomst, dan zeg ik per ingang van de eerstvolgende mogelijkheid met inachtneming van de opzegtermijn mijn abonnement op.

Gaarne mij binnen twee weken per post een bevestiging sturen naar het bovengenoemde adres.

Hoogachtend,

[Handtekening]
[Naam persoon opzegging abonnement]