Voorbeeldbrief aanmaning

Met een voorbeeldbrief aanmaning is het eenvoudig om bijvoorbeeld een verzoek tot terugboeking of intrekking op te stellen.

In een aanmaning verzoekt de schrijver tot betaling van de openstaande factuur. In veel bedrijven is hier een aparte afdeling voor, maar er zijn ook bedrijven die hier een externe partij voor inschakelen.

Wanneer de debiteur(klant) vergeet een rekening te betalen of deze te lang laat liggen wordt de eerste aanmaning verstuurd. Dit is een vriendelijk verzoek, waar toch vaak al administratiekosten aan verbonden zijn om alsnog de rekening te voldoen.

Met een voorbeeldbrief voor een aanmaning bespaart u veel tijd. De voorbeeldbrieven kunt u onderaan de pagina vinden en zijn geheel gratis.
Voorbeeldbrief aanmaning

Voorbeeldbrief eerste aanmaning

(U kunt deze gratis gebruiken)
Bedrijf
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Naam klant
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Betreft : Aanmaning
Factuur : [Factuurnummer]
Bedrag : [Bedrag]

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Wij hebben naar aanleiding van onze herinnering en telefonisch verzoek nog geen betaling uwerzijds mogen ontvangen. Dit terwijl de betalingstermijn ruim is overschreden.

Deze aanmaning heeft betrekking op de onderstaande factuur.

[Factuur][Datum][Omschrijving][Bedrag][Betalingskenmerk]

Wij verzoeken u dringend het bovengenoemde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen, over te maken op onze bankrekening [BankRekNr] onder vermelding van het betalingskenmerk.

Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van vijf dagen voldaan is, voelen wij ons genoodzaakt verdere stappen tegen u te ondernemen. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

In afwachting van uw betaling verblijven wij.

Hoogachtend,

[Naam]
[Handtekening]