Voorbeeldbrief incasso

Een keuze uit onze verschillende gratis incasso voorbeeldbrieven vindt u onderaan deze pagina. Met een voorbeeldbrief incasso is het eenvoudig om bijvoorbeeld een verzoek tot terugboeking of intrekking op te stellen.

Incasso(machtiging) is een vorm van betaling waarbij u een organisatie toestemming geeft om eenmalig of periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een machtiging kan op twee verschillende manieren tot stand komen, de meest voorkomende is een schriftelijk incasso. Deze wordt actief nadat u het machtigingsformulier ondertekend heeft. De andere vorm is een telefonisch incasso. Telefonisch incasseren is alleen mogelijk bij een eenmalig incasso, een doorlopend incasso of een doorlopend incasso kansspelen.

Incasso terugboeking en intrekking omstandigheden

  • Een doorlopend incasso kansspelen, doorlopend incasso bedrijven en eenmalig incasso kunt u binnen vijf werkdagen terugvorderen. Bij een eenmalige telefonische incasso heeft u hier dertig dagen voor.
  • Wanneer er sprake is van een doorlopende machtiging bij kansspelen is een terugboeking beperkt mogelijk. Zo kunt u na een kansspel uw inleg niet meer terugvorderen.
  • Een eenmalige actiemachtiging kunt u binnen dertig dagen terugvorderen. Bijvoorbeeld een donatie aan een organisatie.
  • Ontvangen goederen moet u altijd betalen. Eenmalige incasso’s kunnen namelijk niet worden ingetrokken.

Beëindigen incasso

Een incasso kunt u op verschillende manieren beëindigen. U kunt gebruik maken van onze incasso voorbeeldbrief(ven) onderaan de pagina of u kunt een rode intrekkingkaart invullen en opsturen naar de betrokken instantie. Deze kaart kunt u ophalen bij uw bank.
Voorbeeldbrief incasso

Voorbeeldbrief herinnering

(U kunt deze gratis gebruiken)

Bedrijf
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Naam klant
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Betreft : Betalingsherinnering
Factuur : [Factuurnummer]
Bedrag : [Bedrag]


Geachte heer, Geachte mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat wij nog geen betaling hebben ontvangen voor de boven vermelde factuur. De betalingstermijn van de factuur bedraagt [Aantal] dagen. Deze termijn is reeds verstreken.

Derhalve verzoeken wij u om uiterlijk binnen [Aantal] dagen het bovengenoemde bedrag van … euro op onderstaande bankrekening te voldoen. Het is van belang dat u bij betaling het factuurnummer vermeldt.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, verzoeken wij u deze herinnering als niet geschreven te beschouwen.

Met vriendelijke groeten,

[Handtekening]

[Naam]

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

(U kunt deze gratis gebruiken)

Bedrijf
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Naam klant
Adres
Postcode + Plaats
Evt. LandBetreft : Ingebrekestelling
Factuur : [Factuurnummer]
Bedrag : [Bedrag]


Geachte heer, Geachte mevrouw,

Wij hebben u reeds meerdere malen verzocht om onderstaande factuur te voldoen. Tot op heden hebben wij geen enkele reactie van u ontvangen.

[Factuur][Datum][Omschrijving][Bedrag][Betalingskenmerk]

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag binnen drie dagen na dagtekening van deze brief te voldoen. Indien we het volledige bedrag niet binnen de door ons gestelde termijn van u op onze bankrekening ontvangen, dan zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan onze gerechtsdeurwaarders [naam, plaats]. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen. Tevens maken wij in dat geval aanspraak op de rente vanaf de vervaldatum.


Hoogachtend,

[Handtekening]
[Naam]