Opzeggingsbrief zorgverzekering

Wij hebben voor u een opzeggingsbrief zorgverzekering opgesteld. Met deze voorbeeldbrief kunt u eenvoudig uw zorgverzekering opzeggen alvorens naar een concurrent over te stappen. De opzeggingsbrief voor de zorgverzekering is onderaan de pagina te vinden.

Een zorgverzekering is de verplichte ziektekostenverzekering waarover iedereen in Nederland moet beschikken. Deze vorm van verzekering staat garant voor noodzakelijk kosten die genezing met zich meebrengen. Wat de zorgverzekering kenmerkt is de verzekering- en acceptatieplicht. Dat betekend dat iedereen zich moet verzekeren en dat een zorgverzekering niemand mag weigeren. Sinds kort is een speciale eigen risicoregeling ingesteld, waardoor je kunt besparen door een hoger eigen risico te nemen.

Wanneer zorgverzekering opzeggen

Over het algemeen kun je enkel aan het einde van het verzekeringsjaar de zorgverzekering opzeggen. Voor sommige gevallen worden er echter uitzonderingen gemaakt. Je kunt hierbij denken aan een echtscheiding, waardoor de gezamenlijke verzekering opgezegd wordt of wanneer de poliswaarden in de tussentijd zijn aangepast. Dit maakt het ook mogelijk om de zorgverzekering tussentijds op te zeggen.

De voorbeeld opzeggingsbrief zorgverzekering

Met behulp van onderstaande opzegbrief kunt u uw zorgverzekering opzeggen. Wanneer u deze ingevuld en wel opstuurt naar uw voormalige zorgverzekeraar wordt de verzekering beëindigd. Let er wel op dat u al een nieuwe zorgverzekering hebt geregeld voordat u uw voorgaande opzegt, hiermee voorkom je problemen en hoge kosten.


T.a.v. opzeggen zorgverzekering
adres
postcode
woonplaats


Datum: dd/mm/jjjj


Onderwerp: opzeggen zorgverzekering

Middels deze brief verzoek ik u vriendelijk om de zorgverzekering die bij uw maatschappij is afgesloten te beëindigen op dd/mm/jjjj of de eerstvolgende geschikte datum. Het betreffende polisnummer is :

De reden van m'n opzegging is als volgt: Vul iets in/overstap naar andere zorgverzekering/veranderde polisvoorwaarden/dekkingsproblemen/etc.

(Eventueel)De beëindiging geldt voor de volgende personen:
U wordt verzocht mij van de opzegging een bevestiging te zenden.
Met vriendelijke groet,Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
BSN: