Opmaak formele brief

Zorg ervoor dat men uw brief serieus neemt! Bij het schrijven van een formele brief hanteert u een formele opmaak. Deze stijl verschilt duidelijk van een informele stijl, net zoals een professionele werksfeer verschilt van een persoonlijke. Het formele schrijven wordt meestal gehanteerd bij zakelijke en professionele brieven, zoals: incasso, ontslag, opzeggen van abonnement, arbeidsovereenkomst, sollicitatie, klachten, betalingsregeling en afwijzing. Deze tekst met informatie over de opmaak van een formele brief kan u daarbij helpen.

Net als er in het verkeer regels zijn, moet u u bij het schrijven van een formele brief ook aan bepaalde regels houden. Deze regels variëren van schrijfstijl tot opmaak en zijn redelijk eenvoudig aan te leren, omdat iedereen wel eens een formele brief heeft gelezen.

Indeling

De indeling van een brief is erg belangrijk, omdat professionele partners gewend zijn om op een vaste manier brieven te schrijven en te lezen. Daarom hebben we de stappen onder elkaar uitgeschreven.
 1. Bovenaan de brief schrijft u uw eigen adres, te beginnen met u naam en vervolgens u adres.
 2. Als tweede komt het adres van de ontvanger, deze schrijft u zo compleet mogelijk op en hanteert twee witregels tussen het eerste en tweede onderdeel.
 3. Daarna komt aan de rechterkant van het papier twee regels onder de vorige kop de plaats en het tijdstip waarop de brief geschreven is. Voorbeeld: Utrecht, 1 januari 2010.
 4. Het vierde onderdeel bestaat uit het onderwerp. Ook hier weer twee regels afstand en een korte beschrijving waar de tekst over gaat. Voorbeeld: Betreft: Voorbeeldbrief formele schrijfstijl
 5. Vervolgens breng u drie witregels aan, waarna u de aanhef plaatst. Veelgebruikt in formele communicatie is “Geachte heer, mevrouw”.
 6. Nu komt een kleine introductie, van wat de lezer precies kan verwachten. Vaak gebruik u dit ook om de aandacht te trekken. Ook hier weer een witregel met de voorgaande kop.
 7. Daarna het belangrijkste deel van de tekst en dat is het middenstuk. Hierin leg u uitgebreid uit wat u wilt of wenst over te brengen.
 8. Afsluiting, ook hier weer een aparte alinea gescheiden met een witregel. Geef kort aan wat u verwacht van de lezer, bijvoorbeeld Alvast hartelijk bedankt of In afwachting van uw betaling verblijven wij.
 9. Aansluitend aan de afsluiting plaats u een afsluitende groet, zoals Met vriendelijke groeten of Hoogachtend.
 10. Ten slotte is het belangrijk om u handtekening onderaan te plaatsen vergezeld met u volledige naam.

Brief opmaak tips

Een goede uitstraling is van grote betekenis, zeker in het geval een eerste indruk. Wij hebben de onderstaande tips opgesteld om u hierbij te helpen. Verder raden wij u aan andere brieven als voorbeeld te gebruiken. Zo kunt u gebruikmaken van onze voorbeeldbrief links onderaan de pagina, hier kun u veel inspiratie mee opdoen.
De tips:
 • Maak gebruik van een neutrale kleur papier, zoals crème of beige.
 • Schrijf niet overdreven beleefd, dit kan de lezer afleiden van de boodschap.
 • Probeer persoonlijk te schrijven, waarbij u woorden als “afnemer” en “abonnee” vermijdt en vervangt met u.
 • Probeer de lezer geïnteresseerd te houden door de wens van de lezer in het achterhoofd te houden. Wanneer u bijvoorbeeld informatie wilt hebben over een misdaad en u kunt de bewoners van de desbetreffende wijk direct een brief sturen. Dan is het goed om een zin als “Om veiligheid in uw buurt te kunnen blijven garanderen is het van belang…”
 • Om u brief een serieuze uitstraling te geven is het bijstellen van de marges interessant. De beste instelling is “Links: 35 mm, Rechts: 20mm, Boven 20mm, Onder: 20mm”.

Voorbeeldbrief sollicitatie

U kunt onze gratis sollicitatie voorbeeldbrief gebruiken onderaan deze pagina. Dit is een complete en formele sollicitatiebrief, waarmee je niets over het hoofd ziet.

Een sollicitatiebrief is een motivatie waarom jij graag bij het betreffende bedrijf wilt werken en wat je het bedrijf te bieden hebt. Een sollicitatiebrief moet vergezeld worden met een curriculum Vitae en eventueel een cijferlijst, referenties en/of werkgeversverklaringen. Het is belangrijk dat de sollicitatiebrief er goed uit ziet, omdat dit het eerste is wat de werknemer van u te zien krijgt. Om een goede brief te schrijven hebben we op deze pagina wat uitleg, tips en een voorbeeldbrief sollicitatie opgesteld.

Situatie

Als kandidaat bevindt u zich in een positie waarin u afhankelijk bent van een bedrijf/bedrijven. Uw wens is immers dat het bedrijf u geld gaat betalen. Verder bent u waarschijnlijk niet de enige kandidaat een is er ook nog geen arbeidsrelatie. Daarom komt het voor dat sollicitanten onbeschoft behandeld worden, waarbij bijvoorbeeld ongepaste vragen worden gesteld of dat ze vooraf al laten doorschemeren dat het eigenlijk geen zin meer heeft.

Open sollicitatie

Bij een open sollicitatie solliciteert u bij een bedrijf, maar weet u niet of er op dat moment vacatures open staan. Het bedrijf kan dan vervolgens nagaan of ze uw expertise ergens kunnen gebruiken. Open sollicitaties stralen creativiteit en ondernemendheid uit, ook laat u daarmee zien dat het bedrijf u aanspreekt en niet zozeer de functie of het salaris.
Helaas is het zo dat niet alle bedrijven open sollicitatie brieven bekijken en ze soms direct in de prullenbak verdwijnen. Laat je dat er niet van weerhouden er open sollicitaties te versturen, meer dan de helft bekijkt deze serieus!

Tips

Zorg ervoor dat uw sollicitatiebrief de aandacht trekt! Om u hierbij te helpen kunt u gebruik maken van onderstaande tips. Ook raden we u aan de voorbeeld sollicitatiebrief onderaan deze pagina te bekijken.
 • Zorg voor een pakkend begin;
 • Schrijf korte zinnen;
 • Schrijf positief;
 • Zorg ervoor dat je overtuigend overkomt;
 • Schrijf in foutloos Nederlands en let erop dat je namen van personen goed schrijft;
 • Houdt de brief bondig (één a4tje).


Voorbeeldbrief sollicitatie

Voorbeeldbrief sollicitatie 1

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres


Aan:
Naam werkgever
Adres/postbus
Postcode + Plaats

Plaats
Datum

Betreft: open sollicitatie webshop

Geachte heer, geachte mevrouw,

Webwinkel [Naam bedrijf] vind ik een prachtige winkel, heeft een leuke uitstraling en innovatief karakter en vormt daardoor een voor mij aantrekkelijke werkomgeving. Graag zou ik voor een functie in uw bedrijf in aanmerking komen die aansluit op mijn Curriculum Vitae (zie bijlage).

Ik ben zojuist afgestudeerd aan de opleiding Informatiekunde aan de Universiteit Utrecht. Hier en tijdens mijn stage heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van ICT en online marketing. Mijn expertise varieert van het opzetten van een uitgebreide marketing campagne tot het optimaliseren van websites voor alle gebruikers.

Ik hoop dat mijn enthousiasme en motivatie voor u aanleiding is om mij uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Met veel interesse zie ik uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

[Handtekening]
[Naam]


Voorbeeldbrief sollicitatie 2

(U kunt deze gratis gebruiken)
Bedrijf
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Naam klant
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Utrecht, 1 Mei 2009

Betreft : sollicitatie projectleider

Geachte mevrouw Janssen,

Bij het zien van de vacature projectleider op uw website was ik direct enthousiast. Het lijkt me een uitdaging om bij uw bedrijf als projectleider aan de slag te gaan, omdat het grote projecten betreft. Hier heb ik reeds ervaring mee, maar wil me hier graag verder in ontwikkelen. Daarnaast denk ik dat de flexibiliteit van de opdrachtgever voor veel afwisseling gaat zorgen.

Met het afronden van mijn communicatie opleiding, waar ik mij voornamelijk heb gericht op het onderdeel projectmanagement heb ik veel geleerd over het leiden van grote projecten als deze. Na mijn studie heb ik een aantal jaar bij een internationaal bouwbedrijf gewerkt, waar ik veel eraring heb opgedaan. Dit was een zeer drukke baan waar ik technisch en economisch verantwoorde projecten opleverde.

Het lijkt me een uitdaging om als projectmanager bij Bouwer Bob aan de slag te gaan. Met mijn flexibele en gemotiveerde instelling weet ik zeker dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan uw bedrijf. Het lijkt mij geweldig als ik mijn brief en Curriculum Vitae in persoon kan toelichten.

Met vriendelijke groeten,

[Handtekening]

Wouter Janssen voorbeeldbrief

Voorbeeldbrief opzeggen abonnement

U kunt onze gratis voorbeeldbrief opzeggen abonnement gebruiken die onderaan deze pagina te vinden is. Met deze voorbeeldbrief kunt u eenvoudig uw abonnement bij bijvoorbeeld een sportschool of tijdschrift opzeggen.

Abonnement

Binnen Nederland zijn er ontzettend veel abonnementen die u kunt afsluiten, zoals van de krant, tijdschrift, openbaar vervoer, telefoon, sportschool, etc. Het afsluiten hiervan gaat meestal redelijk eenvoudig en komt voort uit een wens. Lastiger is echter om weer van het abonnement af te komen. Vaak vergeten we dat het abonnement nog loopt of herinneren we het wanneer we er niets of niets meer aan kunnen doen.

Om het nog eens erger te maken hanteren bedrijven vaak een erg lange opzegtermijn. Deze opzegtermijn bestaat vaak uit enkele maanden en zorgt ervoor dat honderden mensen in Nederland vastzitten aan iets waar ze eigenlijk allang vanaf wilden. Om het voor u makkelijker te maken hebben we een aantal voorbeeldbrieven en een aantal tips opgesteld.

Tips

Handige tips om ervoor te zorgen dat je abonnement niet onnodig doorloopt:
 • Noteer de datum waarop de opzegtermijn verstrijkt, zodat je er tijdig op kunt anticiperen;
 • Lees het contract goed door en kijk naar de bijzondere omstandigheden waarbij je een contract sneller kunt ontbinden, zoals verhuizen naar het buitenland of bijvoorbeeld tariefverhoging;
 • Voor de meeste abonnementen wordt van de ontvangende partij verwacht dat zij schriftelijk het contract ontbinden, maak daarbij gebruik van onze voorbeeldbrief onderaan de pagina.


Voorbeeldbrief opzeggen abonnement

Voorbeeldbrief opzeggen abonnement 1

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres

Naam bedrijf
Adres/postbus
Postcode + Plaats

Plaats
Datum

Betreft: opzeggen abonnement

Geachte heer, geachte mevrouw,

Middels deze brief maak ik u kenbaar dat ik mijn abonnement op [Naam product/dienst] wil opzeggen met ingang van [Datum afloop contract] waarmee ik de opzegtermijn van [Aantal weken/maanden] in acht neem.

Gelieve binnen een week na dagtekening van deze brief een bevestiging van mijn opzeggen per post naar bovenstaand adres te sturen.

Met vriendelijk groet,
[Handtekening]
[Naam]

Voorbeeldbrief opzeggen abonnement 2

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres

Naam bedrijf
Adres/postbus
Postcode + Plaats

Plaats
Datum

Betreft: Voorbeeldbrief abonnement

Geachte heer, geachte mevrouw,

Met deze brief zeg ik mijn [Soort] abonnement per direct([Datum]) op. Kunt u deze opzeggingsdatum niet accepteren, omdat deze in strijd is met de overeenkomst, dan zeg ik per ingang van de eerstvolgende mogelijkheid met inachtneming van de opzegtermijn mijn abonnement op.

Gaarne mij binnen twee weken per post een bevestiging sturen naar het bovengenoemde adres.

Hoogachtend,

[Handtekening]
[Naam persoon opzegging abonnement]

Voorbeeldbrief contract

U kunt ons gratis voorbeeldbrief contract gebruiken die u onderaan deze pagina kunt vinden. Dit is een degelijk en formeel contract dat u geheel kunt toespitsen op uw situatie.

Een contract is een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen, waaraan rechten en plichten verbonden zijn. Een partij levert een prestatie en de ontvangende partij heeft hier recht op. Een contract wordt over het algemeen middels een brief opgeleverd, hoewel een mondelinge overeenkomst ook bindend is. Echter het bestaan en de inhoud hiervan is moeilijk te bewijzen.

Wat moet er in een contract

Het belangrijkste onderdeel in een contract is wie welke prestatie levert en welke prijs hiertegen over staat. Je kunt dit vergelijken met het kopen van een televisiescherm, de belangrijkste aspecten zijn “wat krijg ik?” en “hoeveel kost dat?”. Zaken zoals levertermijn en garantie zijn vaak minder belangrijk, maar niet onbelangrijk. In een contract worden dan ook vaak de volgende bepalingen opgenomen:
 • Hoe lang het contract loopt;
 • Wat de opzegtermijn is;
 • Wat zijn de gevolgen wanneer de verplichtingen in het contract niet nagekomen worden;
 • Wanneer het product geleverd moet worden;
 • De betalings- en incassotermijn;
 • Garantie;

In het geval van een arbeidsovereenkomst:
 • Salaris;
 • Proeftijd;
 • Vakantietoeslag;
 • Vakantiedagen;
 • Werktijden en locatie;
 • Pensioen;

Voorbeeldbrief contract

Voorbeeldbrief contract

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres


Naam werkgever
Adres/postbus
Postcode + Plaats
[Plaats], [Datum]

Betreft: Voorbeeldbrief


Geachte heer/mevrouw,

In ons gesprek op [Datum]heb ik u reeds geïnformeerd over het feit dat ik [Naam bedrijf] wil verlaten. Dit om mijn afstudeerstage te starten en daarmee mijn studie af te ronden. Bij deze wil ik dan ook mijn ontslag officieel aankondigen en contract beëindigen. In acht genomen de wettelijke verplichtingen zou ik [Naam bedrijf] willen verlaten op [Datum].

De lopende zaken zal ik voor mijn vertrek zo goed mogelijk trachten af te handelen, zodat de overgang voor iedereen vlot kan verlopen. Ik waardeer de ervaring die ik in het bedrijf heb opgedaan en ik bewaar prettige herinneringen aan de samenwerking met u en mijn collega's. Ik wens u en het bedrijf veel succes.

Hoogachtend,

[Handtekening]
[Naam persoon contract]

Voorbeeldbrief ontslag

Met een ontslagbrief wordt een arbeidsovereenkomst officieel beëindigd. Onderaan deze pagina vindt u verschillende gratis voorbeeldbrieven waarmee u eenvoudig uw ontslag indient.

Ontslag indienen is vaak een grote stap. Iedere werknemer heeft zijn eigen reden om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. Vaak genoemde redenen variëren van “nieuwe uitdagingen aangaan” tot “dichter in de buurt van mijn woonplaats”. Iedereen kent de emails wel waarin werknemers bedanken voor de fijne tijd die zij hebben gehad en daarin ook de reden van vertrek.

Tips voor ontslagbrief

Een ontslagbrief schrijf je als het goed is niet dagelijks en daarom is het ook erg lastig een goede brief te schrijven. Wil je geen gebruik maken van onze voorbeeldbrief of wilt u hier uw eigen draai aangeven, dan kunt u gebruik maken van onze tips.

De tips die wij hebben opgesteld zijn als volgt:
 • Korte brief;
 • Formeel taalgebruik;
 • Houdt de brief beleefd, schrijf niet over vetes en ruzies;
 • Benadruk positieve speciale dingen, zoals fijne werksfeer, lang gewerkt, etc.;
 • Wanneer je de reden van ontslag formuleert richt je dan op zaken als kansen nieuwe werkgever, kortere reistijd, beter salaris of een hogere functie;

Voorbeeldbrief ontslag

Voorbeeldbrief ontslag

(U kunt deze gratis gebruiken)
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Tel. Nr.
Evt. e-mailadres

Naam werkgever
Adres/postbus
Postcode + Plaats

Plaats
Datum


Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst


Geachte heer/mevrouw [naam]

Middels deze brief deel ik u mede dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [naam bedrijf] wil beëindigen omdat ik [Reden, bv nieuwe uitdaging, rustiger aan wil doen, etc.].
Ik neem ontslag per de eerst mogelijke datum met inachtneming van de contractuele opzegtermijn van [Aantal] maanden. Dit houdt in dat ik per [Datum] uit dienst treed.

Graag ontvang ik van u een overzicht van de voor mij relevante arbeidsvoorwaarden die verrekend moeten worden met mijn salaris.

Verder wil ik u en mijn collega’s bedanken voor de goede en correcte samenwerking. Ik heb met veel plezier voor [Naam bedrijf] gewerkt en wens het bedrijf veel succes in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

[Uw handtekening]
[Uw naam(persoon die ontslag neemt)]

Voorbeeldbrief aanmaning

Met een voorbeeldbrief aanmaning is het eenvoudig om bijvoorbeeld een verzoek tot terugboeking of intrekking op te stellen.

In een aanmaning verzoekt de schrijver tot betaling van de openstaande factuur. In veel bedrijven is hier een aparte afdeling voor, maar er zijn ook bedrijven die hier een externe partij voor inschakelen.

Wanneer de debiteur(klant) vergeet een rekening te betalen of deze te lang laat liggen wordt de eerste aanmaning verstuurd. Dit is een vriendelijk verzoek, waar toch vaak al administratiekosten aan verbonden zijn om alsnog de rekening te voldoen.

Met een voorbeeldbrief voor een aanmaning bespaart u veel tijd. De voorbeeldbrieven kunt u onderaan de pagina vinden en zijn geheel gratis.
Voorbeeldbrief aanmaning

Voorbeeldbrief eerste aanmaning

(U kunt deze gratis gebruiken)
Bedrijf
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Naam klant
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Betreft : Aanmaning
Factuur : [Factuurnummer]
Bedrag : [Bedrag]

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Wij hebben naar aanleiding van onze herinnering en telefonisch verzoek nog geen betaling uwerzijds mogen ontvangen. Dit terwijl de betalingstermijn ruim is overschreden.

Deze aanmaning heeft betrekking op de onderstaande factuur.

[Factuur][Datum][Omschrijving][Bedrag][Betalingskenmerk]

Wij verzoeken u dringend het bovengenoemde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen, over te maken op onze bankrekening [BankRekNr] onder vermelding van het betalingskenmerk.

Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van vijf dagen voldaan is, voelen wij ons genoodzaakt verdere stappen tegen u te ondernemen. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

In afwachting van uw betaling verblijven wij.

Hoogachtend,

[Naam]
[Handtekening]

Voorbeeldbrief incasso

Een keuze uit onze verschillende gratis incasso voorbeeldbrieven vindt u onderaan deze pagina. Met een voorbeeldbrief incasso is het eenvoudig om bijvoorbeeld een verzoek tot terugboeking of intrekking op te stellen.

Incasso(machtiging) is een vorm van betaling waarbij u een organisatie toestemming geeft om eenmalig of periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een machtiging kan op twee verschillende manieren tot stand komen, de meest voorkomende is een schriftelijk incasso. Deze wordt actief nadat u het machtigingsformulier ondertekend heeft. De andere vorm is een telefonisch incasso. Telefonisch incasseren is alleen mogelijk bij een eenmalig incasso, een doorlopend incasso of een doorlopend incasso kansspelen.

Incasso terugboeking en intrekking omstandigheden

 • Een doorlopend incasso kansspelen, doorlopend incasso bedrijven en eenmalig incasso kunt u binnen vijf werkdagen terugvorderen. Bij een eenmalige telefonische incasso heeft u hier dertig dagen voor.
 • Wanneer er sprake is van een doorlopende machtiging bij kansspelen is een terugboeking beperkt mogelijk. Zo kunt u na een kansspel uw inleg niet meer terugvorderen.
 • Een eenmalige actiemachtiging kunt u binnen dertig dagen terugvorderen. Bijvoorbeeld een donatie aan een organisatie.
 • Ontvangen goederen moet u altijd betalen. Eenmalige incasso’s kunnen namelijk niet worden ingetrokken.

Beëindigen incasso

Een incasso kunt u op verschillende manieren beëindigen. U kunt gebruik maken van onze incasso voorbeeldbrief(ven) onderaan de pagina of u kunt een rode intrekkingkaart invullen en opsturen naar de betrokken instantie. Deze kaart kunt u ophalen bij uw bank.
Voorbeeldbrief incasso

Voorbeeldbrief herinnering

(U kunt deze gratis gebruiken)

Bedrijf
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Naam klant
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Betreft : Betalingsherinnering
Factuur : [Factuurnummer]
Bedrag : [Bedrag]


Geachte heer, Geachte mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat wij nog geen betaling hebben ontvangen voor de boven vermelde factuur. De betalingstermijn van de factuur bedraagt [Aantal] dagen. Deze termijn is reeds verstreken.

Derhalve verzoeken wij u om uiterlijk binnen [Aantal] dagen het bovengenoemde bedrag van … euro op onderstaande bankrekening te voldoen. Het is van belang dat u bij betaling het factuurnummer vermeldt.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, verzoeken wij u deze herinnering als niet geschreven te beschouwen.

Met vriendelijke groeten,

[Handtekening]

[Naam]

Voorbeeldbrief ingebrekestelling

(U kunt deze gratis gebruiken)

Bedrijf
Adres
Postcode + Plaats
Evt. Land

Naam klant
Adres
Postcode + Plaats
Evt. LandBetreft : Ingebrekestelling
Factuur : [Factuurnummer]
Bedrag : [Bedrag]


Geachte heer, Geachte mevrouw,

Wij hebben u reeds meerdere malen verzocht om onderstaande factuur te voldoen. Tot op heden hebben wij geen enkele reactie van u ontvangen.

[Factuur][Datum][Omschrijving][Bedrag][Betalingskenmerk]

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag binnen drie dagen na dagtekening van deze brief te voldoen. Indien we het volledige bedrag niet binnen de door ons gestelde termijn van u op onze bankrekening ontvangen, dan zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan onze gerechtsdeurwaarders [naam, plaats]. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen. Tevens maken wij in dat geval aanspraak op de rente vanaf de vervaldatum.


Hoogachtend,

[Handtekening]
[Naam]

Voorbeeldbrief intro

U bent hier aan het juiste adres voor gratis Nederlandse voorbeeldbrieven. Op onze website kunt u een voorbeeldbrief vinden die betrekking heeft op: incasso, aanmaning, ontslag, opzeggen abonnement, arbeidsovereenkomst, open sollicitatie, klacht, betalingsregeling en afwijzing.

Vaak zien mensen ertegen op om een formele brief te schrijven. Het is tijdrovend, veelal vereist bij dingen waar we ons liever niet mee bezighouden en we weten dat het makkelijker moet kunnen.

Als u gebruik maakt van een voorbeeldbrief uit ons assortiment heeft dat voordelen. Allereerst zijn alle brieven opgemaakt met de grootste nauwkeurigheid. Met een goede brief zorgt u ervoor dat u serieus genomen wordt en dat de boodschap overkomt. Verder zijn de brieven gratis en hebben wij een ruim aanbod.

De verschillende categorieën vindt u tussen de links in de kolom aan de rechterkant. We hebben per categorie vaak meerdere brieven opgesteld, zodat u een keuze kunt maken welke voorbeeldbrief het beste past bij uw situatie.

Voorbeeldbrief